Mediplast A/S | Marielundvej 46E | DK-2730 Herlev | T +45 4344 4000 | F +45 4344 4005
Home
Produkter
Om os...
Kontakt
Søg


01-04-2009 Nyt fra Mediplast ncnielsen A/S

Læs nyhedsbrevet fra april måned! Her finder du spændende information, nyheder og aktiviteter fra Mediplast ncnielsen A/S.

 

 viden gør en forskel  Nyheder fra Mediplast ncnielsen A/S april 2009

 

Foråret er på vej!

 

De første 3 måneder af 2009 er forbi, og det har for rigtig mange mennesker været en periode med store forandringer - desværre ikke alle af lige positiv karakter.

 

Den økonomiske krise er slået rigtigt igennem, og mange har desværre mistet deres arbejde og fremtidsudsigterne er ikke just optimistiske.

 

For os der er beskæftiget i sundhedssektoren, gælder det gamle ordsprog, at ”intet er så skidt, at det ikke er godt for noget”. Vi ser, at mange søger tilbage til sundhedssektoren, og mange ledige stillinger er blevet besat. Det er ikke kun positivt for den enkelte men for samfundet som helhed.


Der er næppe tvivl om, at produktiviteten i sundhedssektoren er stigende, og her i vort firma mærker vi det konkret med stor travlhed og stigende salg indenfor alle områder.

 

Vi mærker, at Regionerne har fokus på indkøb, og vi bruger mange ressourcer på EU–udbud.Hele systematikken er voldsom bureaukratisk, og den mindste fejl fra vores side kan få fatale følger for os og dermed også vore kunder, idet en fejl kan betyde, at vi bliver fravalgt som leverandør. Hvor er fleksibiliteten og partnerskabet blevet af? Vi tror på, at dialog og samarbejde bliver til "win-win".

 

I bestræbelsen på at leve op til vores slogan om, at ”viden gør en forskel” har vi netop afholdt forårets sygeplejedage. Denne gang for første gang i vore nye lokaler her i Rødovre. Vores lokaliteter virkede perfekt og de 25 meget engagerede kursister udfordrede foredragsholderne, så resultatet var 2 lærerige dage og et feedback fra kursisterne, som ikke kunne være flottere.

 

Med alle erfaringerne fra vore Sygeplejedage I, der målretter sig mod personalet på operationsgangen, er det med stor glæde, at vi allerede nu kan melde ud, at vi ikke alene gentager successen til efteråret, men også her etablerer et lignende kursus for personalet på Anæsthesi-intensiv afdelinger.

 

Følg med på www.ncnielsen.dk, og bliv opdateret på viden om vores produkter og termin samt program for vore kommende kurser.


Venlig hilsen
Keld Holm Sørensen
Salgs- og marketingdirektør

 

 

Opsamling af store mængder væsker fra gulvet

 

Udover at store mængder væsker på gulvet kan være en sikkerhedsrisiko i dit arbejdsmiljø, så er det ofte en udfordring at få væsken fjernet hurtigt

og med et minimum af fysisk aktivitet.

 

Fabrikanten af SERRES sugesystemer har udviklet et mundstykke, der tilkoblet SERRES sugesystem, kan opsuge store mængder væsker fra gulvet. Mundstykket kan betjenes med en fod eller et skaft. Selve mundstykket er dråbeformet såopsugningen er effektiv selv i hjørnerne på stuen.

 

Splash-Vac leveres inkl. 3 meter sugeslange.

 

Er du interesseret i at blive nærmere præsenteret for systemet, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på tlf. 43 44 40 00 eller undertegnede.

 

Produktchef Infektionskontrol, Dorthe Andresen DAD@ncnielsen.dk

 

 

Handskers beskyttelsesevne

 

Vi får ofte spørgsmål om handskers evne til at beskytte mod kemikalier, herunder knoglecement, cytostatika, virus og bakterier.

 

For at virus og bakterier kan komme gennem handsken skal der være et fysisk hul. Vi taler om at der sker en penetration. For handsker der er godkendt efter Det Medicinske Direktiv og hermed standarden DS EN455, er der høje krav til produktionskontrol for huller i handskerne. Utallige studier er med til at dokumentere, at absolut langt de fleste huller i handskerne sker under anvendelsen af handskerne.


For at kemikalier og cytostatika kan komme gennem handsken behøver der ikke være et hul, da disse komponenter arbejder sig gennem selve handskematerialet. Der sker en permeation. Hvor hurtigt denne permeation sker, er afhængig af handskematerialet/fabrikationssted, typen af kemikalie/cytostatika og kontakttiden.


I Den Medicinske handskestandard DS EN455 er der ingen krav om kemikalietests. En del handskeproducenter vælger dog at gøre det alligevel og anvender testmetoder angivet i Direktivet For Personlige Værnemidler i standarden DS EN374. Her angives oftest permeationsraten for stoffet. D.v.s. den tid det tager 1,0ug/cm²/min af stoffet at arbejde sig gennem handsken. Det betyder at er permeationsraten ”ND” ..not detected/ikke målt, så betyder det ikke at der ikke er kommet noget af stoffet gennem handsken. Det betyder blot at 1,0ug/cm²/min af stoffet efter 480 minutter ikke/endnu ikke er kommet gennem handsken.
 

Det er dog værd at huske på, at disse tests udføres under optimale testbetingelser og i et fast defineret miljø. Men kan disse testbetingelser overføres til en arbejdssituation på hospitalet? Hvad hvis handsken først har været udsat for desinfektionsmiddel før kontakten med kemikalierne/cytostatika? Hvad hvis handsken har været udsat for vrid, håndens temperatur og fugt gennem 2 timer før kontakt med kemikalier?


Lad dig ikke vildlede af flotte testresultater!


Produktchef Infektionskontrol, Dorthe Andresen DAD@ncnielsen.dk

 

 

 

Bortskaffelse af sugeposer fra lukkede sugesystemer

 

At sugesystemet er lukket betyder at blod og sekreter opsuges i lukkede engangs sugeposer.

 

Idéen med det lukkede system er, at ingen personer risikerer at komme i direkte kontakt med indholdet i posen.

 

En anvendt sugepose kan betegnes som klinisk risikoaffald eller smitteførende affald.  Der er derfor ekstra krav om emballering og bortskaffelsesprocedurer. 

 

Kravene er beskrevet med udgangspunkt i:

  • Miljøbeskyttelsesregler
  • Bekendtgørelse om affald
  • Lov om arbejdsmiljø
  • Bekendtgørelse fra Arbejdstilsynet
  • Bekendtgørelse af Lov om Sygeplejersker

Bortskaffelse af klinisk risikoaffald koster Regionerne mere pr. kilo end bortskaffelse af almindeligt ikke smitteførende affald. Der er derfor umiddelbart et økonomisk incitament til at nedsætte mængden af klinisk risikoaffald.

 

En ofte anvendt metode på hospitalsafdelingerne er manuelt at udtømme poserne før disse placeres i posen med klinisk risikoaffald. Den metode ødelægger kongstanken i det lukkede sugesystem, da risikoen for at komme i kontakt med posens indhold er absolut eksisterende. Desuden er denne manuelle udtømningsproces tidskrævende!

 

KEN og Getinge, der begge er producenter af bækkenvaskere, har udviklet maskiner hvor udtømningen er automatiseret og ingen personer dermed risikerer at komme i kontakt med indholdet i posen.

 

Det er muligt at anvende sugeposer der er præfabrikerede med absorberende pulver eller selv at tilsætte pulveret på afdelingen. Pulveret ændrer posens indhold til en sammenhængende gélmasse. Ved den løsning nedsættes risikoen for stænk og udsivning af posens indhold under hele bortskaffelsesproceduren. Om posen inkl. det absorberende pulver skal håndteres som klinisk risikoaffald ved bortskaffelse afhænger det enkelte hospitals håndtering og bortskaffelse af standard affald.

 

Uanset bortskaffelsesmetode så er den forbundet med ekstraomkostninger da poserne indeholder blod og sekreter. Omkostningen kan være til arbejdstid, personligt beskyttelsesudstyr, maskiner, pulver, klinisk risikoaffald og/eller slækkelse af arbejdsmiljøkravene.

 

Produktchef Infektionskontrol, Dorthe Andresen DAD@ncnielsen.dk

 

 

 

Nye medarbejdere i Mediplast ncnielsen A/S

 

Produktspecialist Martin Nedergaard Jeppesen har netop modtaget sit certifikat og kan nu også kalde sig Medicokonsulent.

 

Produktspecialist Mette Strüwing er pr. 1. marts 2009 udnævnt som Produktchef indenfor området El-kirurgi med hovedfokus på produkter fra Erbe. Det betyder bla. at Mette ikke længere skal have sit eget salgsdistrikt, og vi søger derfor en Produktspecialist til at overtage distrikt Sjælland inden for området Kirurgi.

 

Pr. 1. marts 2009 har vi ansat Gitte Sejersen til en kombination af salgsassistent- og marketingassistentopgaver.

 

Pr. 1 maj 2009 har vi ansat Anette Kühl Lund til distrikt Jylland-Fyn indenfor vores afdeling Anæsthesi-Intensiv.

 

 

Hvis du i fremtiden ikke ønsker at modtage vores nyhedsbrev, skal

du blot afmelde det her.

 

Du kan til enhver tid tilmelde dig nyhedsbrevet igen her.

 

Telefon 43 44 40 00  

 


 
Tilbage
   


Mediplast International
Mediplast Sverige
Mediplast Norge
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast A/S | Marielundvej 46E | DK-2730 Herlev | T +45 4344 4000 | F +45 4344 4005