Mediplast A/S | Marielundvej 46E | DK-2730 Herlev | T +45 4344 4000 | F +45 4344 4005
Home
Produkter
Om os...
Kontakt
Søg


24-06-2009 Nyt fra Mediplast ncnielsen A/S

Læs her vores nyhedsbrev fra juni, hvor du finder ny og spændende information fra Mediplast ncnielsen A/S.

 

 viden gør en forskel  Nyheder fra Mediplast ncnielsen A/S juni 2009

 

Sommer 2009

 

Vinter og forår har været præget af den finansielle krise, økonomiske redningspakker og tilbagebetaling af SP penge, og vi må håbe, at dette kan være med til at få sat lidt gang i hjulene igen.

 

For sundhedssektoren har influenza A været det store tema, men endnu har vi heldigvis været næsten forskånet for følgerne af den. SSI maner fortsat til besindighed, og det er da betryggende.

 

På verdensplan betyder pandemien et sandt pres på virksomheder som vores på levering af blandt andet ansigtsmasker, hvilket betyder at alle lagre nu er tømte. Hos Mediplast ncnielsen har vi ønsket at ”beskytte” vore faste kunder og har derfor øremærket vores lager, således at vores trofaste kunder kan få de leverancer, som de plejer, og kan føle sig trygge ved også at kunne få varer i den kommende tid.

 

Sundhedspakken er lige faldet på plads og er blevet vedtaget. Selv om ikke alle ønsker er blevet opfyldt, er pakken vel ikke så ringe endda, og den vil forhåbentligt danne grobund for en udviklende og bedre sundhedssektor. Et mindste mål må være, at vi skal være blandt de bedste.

 

Her fra Mediplast ncnielsen ønsker vi alle vore kunder og forretningsforbindelser en rigtig god sommer!

 

Vi holder ikke lukket men erfaringsmæssigt ved vi, at der ikke sker meget hen over sommeren, så vi er allerede begyndt at se frem til august og tiden derefter, hvor vi lancerer flere nye spændende produktområder. Vi glæder os til et efterår med kommende Sygeplejedage og kurser for medico-teknikere.

 

Venlig hilsen
Keld Holm Sørensen
Salgs- og marketingdirektør

 

 

Begræns skumdannelsen ved brug af SERRES lukkede sugesystem 

 

På nogle afdelinger anvendes sugemundstykker, der er designet med flere små sugehuller, så de er yderst sugeeffektive og samtidige vævsvenlige. Ulempen er at disse mundstykker suger en masse luft med ned i sugeposen, og at der dermed kan opstå voldsom skumdannelse i sugeposen.

 

Vi har netop fundet ud af, at SERRES sugeposer med absorberende pulver effektivt begrænser skummængden. Det bliver derfor ikke nødvendigt at åbne for posen under operationen for at tilsætte skumdæmper, hvis man anvender SERRES sugeposer med absorberende pulver.
 

Produktchef Infektionskontrol, Dorthe Andresen DAD@ncnielsen.dk

 

Nye fnugfrie og sugende aftørringsklude til hospitalsbrug

 

Mediplast AB har købt en fabrik i Finland ”SATASIDE oy”, som er specialiseret i fremstilling af forbindsstofmaterialer. På nuværende tidspunkt arbejder vi på at kunne introducere SATASIDEs fnugfrie aftørringsklude lige efter sommerferien.

 

En del afdelinger er allerede involveret i at hjælpe os med at få defineret størrelser og velegnet emballage. Bl.a. havde vi prototyper af aftørringsklude og nogle uigennemtrængelige spildunderlag med på FSSDs forårsmøde i Middelfart.

 

Sidste forår lavede vi i NC Nielsen Hospitalsudstyr regi en stor spørgeundersøgelse på danske sterilcentraler. Vi er stadige taknemmelige for den hjælp, vi fik, og vi gør, hvad vi kan for at designe produktet efter de tilbagemeldinger, vi fik via undersøgelsen.

 

Produktchef Infektionskontrol, Dorthe Andresen DAD@ncnielsen.dk 

 

 

Ansell og kemikaliegennemtrængning

 

Ansell operationshandsker og gennemtrængelighed for 70% sprit og chlorhexidinsprit.

 

Er du bruger af Ansellhandskerne ”Gammex PF” eller ”Gammex PF Hydrasoft”, så er du ifølge et uvildigt testlaboratorium beskyttet mod gennemtrængning af;

  • 70% sprit/ethanol i 4 minutter
  • chlorhexidinsprit i mindst 480 minutter

MEN du skal vide, at sådanne test altid foregår under ideelle forhold og uden at handsken har været i brug før testen. I din dagligdag kan handskematerialet være blevet stresset under brug. Betragt derfor altid sådanne tests som værende stænktest og skift handsker så hurtigt som muligt, hvis du vil være sikker på at beskytte både dig og patienten.

 

Du kunne overveje konsekvent at arbejde med dobbelthandsker. På den måde sparer du hele hånddesinfektionsrutinen i forbindelse med handskeskift, når du kun skifter yderhandsken.
 

Produktchef Infektionskontrol, Dorthe Andresen DAD@ncnielsen.dk 

 

Influenza-A og beskyttelsesmasker

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler stadig, at læger og andet sundhedspersonale, der har direkte kontakt med patienter, der er under udredning for Influenza A(H1N1) bærer kittel, handsker og øjenbeskyttelse samt FFP3-maske. Patienten skal bære kirurgisk maske.

 

I vore nabolande, Sverige og Finland, vælger man flere steder at opbygge store sikkerhedslagre af beskyttelsesmasker. Vi er blevet kontaktet af hospitaler i Danmark, der overvejer at gøre det samme. I den forbindelse bliver vi spurgt om udløbstiden på maskerne. Holdbarheden på FFP3-maskerne er 3 år. Denne
forholdsvise korte periode er netop begrænset af maskernes plastiske gummibånd. Producenterne kan ikke garantere, at disse gummibånd kan opretholde deres spændstighed i mere end 3 år. Plastmaterialer nedbrydes over tid.

 

Efterspørgslen på beskyttelsesmasker globalt er enorm. Det kniber for producenterne at følge med, skønt alle gør, hvad de kan for at sætte produktionen op. Bestillinger der rækker udover hospitalets vanlige forbrug, håndteres derfor særskilt, og vi prioriterer vore faster kunder først. 

 

Produktchef Infektionskontrol, Dorthe Andresen DAD@ncnielsen.dk

  

Hvad koster det at købe og vedligeholde instrumenter?

 

I Tyskland er:

 

30% af de kirurgiske instrumenter mere end 20 år gamle.
40% er mellem 10 og 20 år gamle.

 

Et hospital med 500 sengepladser og blandede kirurgiske specialer har ca. 19.420 instrumenter i omløb. I nutids indkøbspriser udgør det ca. 14 mill. kr.

 

I Tyskland er udgiften til instrumentvedligeholdelse af disse 19.420 instrumenter kr. 750.000 pr. år. Alene udskiftning af defekte instrumenter udgør kr. 150.000 pr. år.

 

Det koster samlet 18.750.000 kr. at vedligeholde instrumenter over 20 år til et hospital med 500 sengepladser og blandede specialer. 

 

Kilde: Forum 2009 Medizinprodukte und Prozesse side 7

 

Produktchef Infektionskontrol, Dorthe Andresen DAD@ncnielsen.dk

 

NYHED! Sugeslanger fra SERRES


Det finske firma, der producerer det lukkede og brugervenlige sugesystem SERRES, har netop lanceret deres egne sugeslanger. Sugeslangerne er designet til SERRES sugesystem men passer også til andre sugeposefabrikater på markedet.


Slangerne er tilpas bløde og smidige, hvilket gør dem behagelige at arbejde med, uden at slangerne kinker.

 

Der er også udviklet en ny vacuumkontrol, hvor risikoen for at komme i berøring  med det, der suges, ikke er tilstede. Vacuumkontrollen har en slide funktion; en knap der kan føres fremad og tilbage, hvormed vacuum reguleres.

 

Slangerne:

  • Findes i længderne 2,1 og 3,5m, og disse leveres sterile eller renrumsproducerede. 
  • Findes i 0,75m, steril hun/hun
  • Tillige fås en serie, som er DEHP fri (phthalatfri).

SERRES har også udviklet en speciel sugeslange til endoskopi. Den passer til  sugehåndstykker med smal fatning, idet inderdiameteren er på 8,5mm Ø mod standardmålene 11 mm Ø.

 

Hvis du vil vide mere om SERRES sugesystem eller SERRES sugeslanger, er du altid velkommen til at kontakte Mediplast ncnielsen A/S kundeservice.
 

Produktchef Infektionskontrol, Dorthe Andresen DAD@ncnielsen.dk 

 

 

Curetter der passer til Mediplast abortsugeslangesæt
 

Adskillige kunder har på det seneste meldt tilbage, at curetter fra Pennine Healthcare ikke længere passer til abortsugeslangesættet fra Mediplast.
Der er ikke blevet ændret på designet af Mediplast abortsugeslangesæt, men Pennine curetten passérer nu forbi vacuumkontrolhullet, således at det ikke mere er muligt at kontrollere suget. Dette resulterer i, at der er konstant sug på systemet.

 

Vi forhandler curetter fra Berkeley Medevices, og de passer stadig perfekt til Mediplast abortsugeslangen. Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte Mediplast ncnielsen A/S kundeservice for en prøve af denne.
 

Produktchef Infektionskontrol, Dorthe Andresen DAD@ncnielsen.dk

 

Sygeplejedage 20. - 21. oktober 2009

 

Mediplast ncnielsen A/S har endnu engang fornøjelsen af at invitere til 'Sygeplejedage' i vores undervisningslokaler i Rødovre.

 

Kurset er forbeholdt afdelingssygeplejersker, udviklingssygeplejersker, sygeplejersker og sikkerhedsrepræsentanter på intensivafdelinger og har til formål at forøge kursisternes kompetence i sikkerhed og kvalitet inden for udvalgte emner, der vedrører intensivterapi.

 

Kurset afholdes 20. - 21. oktober 2009. Læs mere om indhold, priser og tilmelding her!

 

Produktspecialist, Gitte Møller Nielsen GMN@ncnielsen.dk

 

HybridKnife til Endoskopisk Submucosal Dissektion (ESD) fra ERBE

 

ERBE lancerer ”Hybridknife” til ESD. Hybridknife eleverer fibrene mellem mucosa og submucosa med NaCl fra ERBEJET 2 (waterjet), UDEN brug af nål. Dissekerer og koagulerer med el-kirurgi, fra ERBE VIO 300D, i SAMME instrument.


Hybridknife er en flexibel, multifunktionel probe, der kombinerer både el-kirurgi- og waterjetteknologien i et instrument. De 4 ”working steps”: Markering, elevation, incision/dissektion og koagulering foretages uden instrumentskift.

 

De to teknologier aktiveres i samme instrument, hvilket giver en meget hurtigere proceduere, når der ikke skal skiftes instrument. Det er med til at give mere tid til at udføre selve dissektionen.

 

Elevation med Erbejet 2 er anderledes end nåle elevation, dels fordi det er indstillingen af vandtrykket, der er afgørende for, hvilke lag vandet går igennem. Dette er med til næsten at udelukke risikoen for perforation af muscolaris. Og dels fordi vandstrålen respekterer de anatomiske strukturer, således at større kar ikke kan perforeres (afhænger af trykindstillingen) og derved mindskes risikoen for blødning. Skulle der være et kar der skal koaguleres, kan el-kirurgien aktiveres med det samme.

 

Hele proceduren simplificeres når der ikke skal skiftes instrument. Dette er med til at optimerer arbejdsforholdene og fokus på dissektionen og patienten.

 

I Danmark afholder vi lanceringsworkshop onsdag den 2. september - se mere på vores hjemmeside www.ncnielsen.dk

 

Produktchef El-kirurgi, Mette Strüwing MST@ncnielsen.dk 

 

Brænder jeres el-kirurgihåndtag på?

 

Bliver jeres instrumenter sorte og forkullede i spidsen, så skru ned for blusset!

 

Vi oplever ofte kunder, der henvender sig og spørger om gode råd til at undgå ”sort-væv” på spidsen af el-kirurgihåndtaget. Den bedste løsning er at skrue ned for effekten på el-kirurgiapparatet. Forkulning er ikke en god koagulation, den er overfladisk og er som et sår, der let falder af. Dette kan mindskes ved at skrue ned for effekten. Vævet bør ikke blive sort, men brunt-lysebrunt.

 

Der er i øjeblikket nogle ”smøremidler” på markedet - det kan være i flydende form, eller det kan være på en ”swabs”. Smøremidlerne virker som en slags ”antisticking”. Idéen er god - problemet er blot, at disse smøremidler kan virke isolerende, således at strømmen har sværere ved at komme igennem. Det andet problem er, at smøremidlet er svært at påføre 100 % ens på hele instrumentet, hvilket betyder, at strømmen kommer lettere igennem nogle steder på instrumentet end andre. ERBEs anbefaling er, indtil der foreligger dokumentation på de to nævnte problematikker, at undgå at benytte disse smøremidler.

 

Produktchef El-kirurgi, Mette Strüwing MST@ncnielsen.dk 

 

  

ERBE Service kursus

 

Mediplast ncnielsen afholder Kursus i service & vedligeholdelse af el-kirurgiapparater fra ERBE med fokus på ICC, VIO og tilhørende APC apparater.

 

Kurset finder sted den 21. - 22. oktober og henvender sig primært til teknisk personale med ansvar for vedligehold af el-kirurgiapparater.

 

Læs mere indhold, priser og tilmelding her!

 

Produktchef El-kirurgi, Mette Strüwing MST@ncnielsen.dk

 

 

 

Hvis du i fremtiden ikke ønsker at modtage vores nyhedsbrev, skal

du blot afmelde det her.

 

Du kan til enhver tid tilmelde dig nyhedsbrevet igen her.

 

Telefon 43 44 40 00  

 


 
Tilbage
   


Mediplast International
Mediplast Sverige
Mediplast Norge
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast A/S | Marielundvej 46E | DK-2730 Herlev | T +45 4344 4000 | F +45 4344 4005