Mediplast A/S | Marielundvej 46E | DK-2730 Herlev | T +45 4344 4000 | F +45 4344 4005
Home
Produkter
Om os...
Kontakt
Søg

 Tilbage  21. september 2009

Nyhedsbrev september 2009

Læs mere om efterårets nyheder og aktiviteter i vores nyhedsbrev.

 

 viden gør en forskel  Nyheder fra Mediplast ncnielsen A/S - september 2009

Efterår 2009

 

Efteråret er startet, og igen i år ser det ud til at blive en tid med mange spændende aktiviteter, som er også nævnt her i vores nyhedsbrev.


En af efterårets meget spændende aktiviteter er fællesmødet mellem Danske Regioner og brancheforeningen Medicoindustrien. Mødet blev afholdt på fantastiske Hotel Kolding Fjord og talte mere end 100 deltagere. Specielt for mødet var, at deltagerne på den ene side er kollegaer og konkurrenter og på den anden side indkøbere, der har til ansvar at håndhæve lovgivningen.

 

Emnerne for mødet var mange og spændende, men ikke særlig mærkeligt vendte de fleste diskussioner tilbage til emnet "udbud" og hele bureaukratiet heromkring. Fælles for alle var ønsket om dialog og relationer, men det er svært, for Industrien ønsker at sælge de bedste produkter, og de er ikke umiddelbart de billigste. Brugerne ønsker det, der er bedst for patienterne, men er ikke altid dygtige nok, eller har ikke de fornødne ressourcer til at gøre deres indflydelse gældende. Indkøberne er pålagt et helt urimelig stramt regelsæt, der ikke umiddelbart tager højde for ovennævnte, og derfor bliver beslutningerne om valg af produkt ofte meget præget af pris pr. enhed.

 

Mediplast ncnielsen A/S tror på vigtigheden i at se på, hvad et givent produkt virkelig koster i anvendelse over tid. Vi ved, at kvalitet giver den bedste totaløkonomi.


Vi ønsker det bedste for alle, og når vi som patienter selv har brug for det, ønsker vi at blive behandlet med de bedste produkter af det dygtigste og mest kompetente sundhedspersonale.
 

Venlig hilsen
Keld Holm Sørensen
Salgs- og marketingdirektør

 

Levering af Kimberly-Clark masker og åndedrætsværn

 

Den forestående influenzaepidemi har indtil nu ikke haft nogen væsentlig indflydelse på danske hospitalers indkøbsmønster af masker og åndedrætsværn.

På verdensplan - og herunder i vore nabolande Sverige og Finland - er efterspørgslen til gengæld eksploderet, og maskeproducenterne har produktionsmæssigt svært ved at følge med.

 

På baggrund af vore budgetter, aftaler og historiske omsætning har vi forecastet masker hos Kimberly-Clark. Leverancerne har hidtil været i overensstemmelse hermed. Nu oplever vi desværre restordrer, og vi begynder at få masker hjem i mindre delleverancer.

 

Vi ønsker naturligvis at yde den bedst mulige service til alle vore kunder, men situationen taget i betragtning har vi besluttet, at vi vil tilgodese vore faste og loyale aftalekunder først.

 

På baggrund af vore kunders normale indkøbsmønster og deres sidste 12 måneders aktuelle indkøb, vil indkomne ordrer blive prioriteret.

Alle kunder vil blive kontaktet af en af vores medarbejdere, såfremt hele eller dele af ordre ikke kan leveres.

 

Større enkeltstående ordrer vil blive behandlet helt særskilt, da vi først skal i dialog med Kimberly-Clark vedr. muligheden for leverance.

 

Vi håber at finde forståelse for vore prioriteringer og lover samtidig at gøre, hvad vi kan for at skaffe flest mulige masker.

 

Keld Holm Sørensen
Salgs- og Marketingsdirektør

 

 

Kender du din instrument-vaskedekontaminator?

 

Er den årlige validering af afdelingens instrument-vaskedekontaminator en ekstraomkostning eller en investering?


På de fleste hospitaler er det et eksternt firma, der mod betaling kommer med udstyr og personale og foretager valideringerne. Prisen afhænger af den tid, det eksterne firma skal anvende på opgaven og dermed også af antal maskiner, antal maskinprogrammer og transporttiden. På den måde er det mere effektivt at validere flere maskiner på én gang.
 

Udgiften til de årlige valideringer er så høj, at man nogle steder af økonomiske grunde må udskyde udskiftningen af gamle instrument-vaskedekontaminatorer, til der også er penge i budgettet til valideringerne.
 

Men der findes en mulighed for at minimere omkostningerne til validering. Nemlig ved at man selv validerer sine maskiner, eller ved at man laver en bytteordning med et nabohospital. I Tyskland validerer mindst 10 store hospitaler deres egne eller naboens maskiner.
 

Relevant personale sendes på et to-dages kursus i maskinernes opbygning og processer. På kurset introduceres personalet også for testudstyr. Herefter følger et certificeringsforløb og indkøb af testudstyr.


I gennemsnit har hospitalerne tjent udstyr og uddannelse hjem i løbet af 2-3 år i forhold til køb af eksterne valideringer. Den største gevinst for hospitalerne blev fundet til at være, at hospitalet nu selv ejer og kan betjene testudstyret, når der mellem valideringerne opstår usikkerhed omkring rengøringskvaliteten, eller når der f.eks. skiftes detergentleverandør. Det dybere kendskab til processerne inde i maskinen gør det lettere at problemløse i hverdagen. Kilde: BAG Tyskland.


Så tilbage til spørgsmålet om, hvor vidt den årlige validering af instrument-vaskedekontaminatoren er en ekstraomkostning eller en investering? Der må svaret være, at det afhænger af øjnene der ser!
 

Produktchef Infektionskontrol, Dorthe Andresen DAD@ncnielsen.dk

 
 

Hvad endoskoper har til fælles med teflon-stegepander
 

Mange endoskoper har en indvendig belægning af teflon. Når skopet er nyt er det forholdsvis let at få skopet rent indvendigt. Men da det er almindeligt at anvende børster til rengøring af skoper indvendigt, bliver det efterhånden en umulig opgave at holde endoskoperne rene. Særligt er de skoper, der anvendes til biopsier, en udfordring. Plastbørsterne er ikke så blide, som vi tror. De laver små mikroridser, hvilket ses tydeligt under mikroskop.
 

Det er her, at sammenligningen med teflon-stegepanden begynder. Panden er let at holde ren, når den er ny. Men som tiden går, og der kommer ridser i teflonbelægningen, begynder det at blive svært at få panden ren, også selvom leverandøren siger, at belægningen flyder sammen igen.


Vævet sætter sig fast i mikroridserne. Anvendes der endoskopvasker med kemisk desinfektion, er der stor risiko for, at det væv, der ikke blev fjernet i prærengøringen, koagulerer og nu sidder som brændt fast. Der kan derfor ikke måles partikler i vandet ved sidste skyl, og det bliver endnu sværere at få skopet gjort rent i den næste rengøringscyklus. En ATP-test vil heller ikke vise ”fejl”, da den kun måler på bakterier og ikke på proteinstoffer. Det koagulerede væv kan også ligge som en skorpe over bakterierne, så det er umuligt at påvise bakterierne. Efterhånden som skopet gennemgår flere rengøringscykli, ændrer de koagulerede vævsrester karakter og bliver til hårde plastlignende ujævnheder, der er umulige at fjerne.


MarkHealthcare er et amerikansk firma, der bl.a. markedsfører og reparerer endoskoper. Firmaet har undersøgt og adskilt forskellige og utallige endoskoper og er kommet til ovenstående konklusioner. Jeg talte med firmaets direktør på et seminar i München.


Direktøren fortæller videre, at hospitalerne i USA kan retsforfølges, hvis det kan påvises at anvendte instrumenter ikke har været rene. Derfor bliver der i øjeblikket i USA arbejdet på at finde bedre rengørings- og testmetoder, så bl.a. endoskopernes teflon overflade ikke ødelægges. 


Produktchef Infektionskontrol, Dorthe Andresen DAD@ncnielsen.dk

 

 

Test af instrument-vaskedekontaminatorer gennem tiden

 

Det er nu 8 år siden, at TOSI, der er en rengøringstest til instrument-vaskedekontaminatorer, så dagens lys for første gang. Produktet indeholder stadig samme proteinstof og den karakteristiske røde farve. Der er ikke ændret på den syntetiske formel af humant blod. Samme standardiserede produkt gennem 8 år.


Da TOSI kom til Danmark, var der ikke mange afdelinger, der kunne vaske TOSI rene. Vi hører stadig, at TOSI er for svær en test at rengøre. Så var det maskinleverandørerne, der fik skylden. Maskinerne var for dårligt konstruerede. Så var det for dårlige detergenter og for gamle maskiner. Fakta er, at vaskeprocessen er en kompleks affære. Alle parametre skal spille sammen, hvis rengøringskvaliteten skal være i top. Det ved dem, der tog tyren ved hornene og blev ved med at justere, indtil instrumenter blev rene og uplettede.


Nu er der fra vore tyske og amerikanske kolleger massiv efterspørgsel efter en TOSI-test, der er endnu sværere at rengøre.

Fakta er, at den nuværende TOSI kan påvise et niveau, der er højere end 0,1 microgram blod, for det er det mindste, vi kan se med det blotte øje.

 

Produktchef Infektionskontrol, Dorthe Andresen DAD@ncnielsen.dk

 

Hvor effektivt er mit enzym-detergent?

 

Enzymer er proteinstoffer, der skal håndteres nænsomt. Det er vigtigt at overholde leverandørens anbefaling til lagerbetingelser. Alligevel står enzymdetergenterne mange steder varmt i en skuffe eller i et skab ved instrument vaskedekontaminatoren.


Jo længere tid et enzymdetergent henstår, jo dårligere bliver effekten. Enzymerne går til grunde.


Enzymer bliver nedbrudt i et alkalisk miljø, da enzymerne er proteinstoffer, og alkali er effektive proteinnedbrydere. Det kan derfor ikke anbefales at anvende et kombineret alkalisk og enzymdetergenter, medmindre kombinationen først sker ved dosering.


En let metode at påvise effekten af detergenten på er at anvende:


2 stk. TOSI-test (uden plastplader)
2 glas vand i den vandkvalitet og ved den temperatur du normalt rengør med


Til det ene glas vand tilsætter du den dosering detergent, du normalt anvender på din maskine.
I det andet glas har du kun vandet.
Så nedlægger du 1 TOSI i hvert glas.


Har du ikke mulighed for at holde vandet varmt ved f.eks. de anbefalede 45 grader, så lad det stå 1 time ved stuetemperatur.


Efter 1 time kan du aflæse effekten på TOSI. Er der forskel på de to TOSI?

Enzymerne er aktive uden mekaniske påvirkning. Derfor behøver du ikke ryste eller røre i glassene.
 

Produktchef Infektionskontrol, Dorthe Andresen DAD@ncnielsen.dk 

 

 

 

Vidste du, at ....

 

...det var en tysk kirurg, der i 1806 opfandt det første endoskop. Han tog til møde i Østrig og ville præsentere det for nogle højt respekterede læger. Han blev sendt hjem med besked om, at det produkt aldrig måtte anvendes til operationer...gudskelov, for først 40 år senere fandt man ud af, at det var en idé at rengøre instrumenter!

 

Produktchef Infektionskontrol, Dorthe Andresen DAD@ncnielsen.dk

 

 

Lanceret i Danmark som et af de første lande i Europa:

 

HybridKnife til Endoskopisk Submucosal Dissektion (ESD), fra ERBE - hurtigt, sikkert og enkelt!

 

ERBE  har lanceret ”HybridKnife” til ESD. Hybridknife eleverer fibrene mellem mucosa og submucosa med NaCl fra ERBEJET 2 (waterjet), UDEN brug af nål. Dissekerer og koagulerer med el-kirurgi, fra ERBE VIO 300D, i SAMME instrument.

 

HybridKnife er en flexibel, multifunktionel probe, der kombinerer både el-kirurgi- og waterjetteknologien i et instrument. De 4 ”working steps”: Markering, elevation, incision/dissektion og koagulering foretages uden instrumentskift.

 

HybridKnife blev lanceret i Danmark den 2. september ved en workshop i Odense. På workshoppen blev deltagerne præsenteret for HybridKnife af bl.a. produktchef fra ERBE Jürgen Raiser. Der blev vist billeder fra de første procedurer med HybridKnife i Danmark, og endelig var der mulighed for at prøve HybridKnife selv på ”Endo Trainere”. Alle deltagere fik godt udbytte af workshoppen, og vi skal nu i gang med afprøvninger.

 

Hvis I er interesserede i at prøve HybridKnife i jeres afdeling, kan I kontakte produktchef Mette Strüwing på MST@ncnielsen.dk – se mere om HybridKnife på www.mediplast.dk.

 

Produktchef el-kirurgi Mette Strüwing MST@ncnielsen.dk 

 

 

El-kirurgi fra ERBE kan integreres i Olympus’ højteknologiske operationsstue, EndoAlpha

 

ERBEs VIO 300D kan som den eneste anden producent integreres 100% i EndoAlpha stuen. Det betyder, at man kan få parametrene op på skærmen i det sterile felt. Det giver mere kontrol for lægerne, når man kan se indstillingerne direkte på skærmen og her også kan justere på effekten og vælge program. Samtidig giver det sygeplejerskerne frihed til andre opgaver, når personalet i det sterile felt selv kan skrue op og ned.

 

Produktchef el-kirurgi Mette Strüwing MST@ncnielsen.dk 

 

 

Lille model af el-kirurgi fra ERBE er endelig kommet!

 

ERBE har nu lanceret VIO 100C, der er ”baby’en” i VIO familien. VIO 100C erstatter de gamle ICC 50. VIO 100C har følgende programmer:

 

Skæreprogrammer

  • Auto cut (ren skæring)
  • Dry cut (blandingsstrøm skære & koagulerer)

Koaguleringsprogrammer:

  • Soft coagulering (dyb gennemkoagulering)
  • Forced coagulering (hurtig standard koagulering)
  • Bipolær soft (pincetter og andre bipolære instrumenter)

VIO 100C kan bruges med fodkontakt og den bipolære soft kan også på pincetter betjenes med autostart. VIO 100C er velegnet til mindre indgreb, da apparatet max. kan levere 100 watt. Specialer som VIO 100C henvender sig til:

  • Dermatologi
  • Ophtalmology
  • Mindre plastikkirurgi
  • Øre, næse & hals
  • Mindre gynækologisk kirurgi

Det er muligt at få demonstreret en VIO 100C fra 26. oktober 2009, og brochurer kan fremsendes.

 

Mere information kan ses på vores hjemmeside www.mediplast.dk

 

Produktchef el-kirurgi Mette Strüwing MST@ncnielsen.dk
 

 

Certificering i VIO 300D, el-kirurgi fra ERBE

 

Fra 1. september 2009 har vi indført certificering i brugen af ERBE VIO 300D. Årsagen er, at vi gerne vi sikre optimal udnyttelse og sikkerhed ved brug af VIO 300D. Certificeringen vil blive tilbudt alle indehavere af VIO 300D. De første, der vil blive tilbudt certificering, er nye brugere af VIO 300D.


Certificeringen foregår ved en let teoretisk gennemgang af funktionen af el-kirurgi, eks. forskel på mono- og bipolær kredsløb i relation til ”hvad sker der når man sender strøm igennem patienter”, herefter hvordan man optimerer sikkerheden, eks. så man ikke får ”stød” i løbet af operationen. Den praktiske del indeholder ”taste opgaver”, således at brugerne lærer at betjene apparatet og herefter nogle ”brændeopgaver”, hvor udvalgte programmer og indstillinger afprøves på kød.

 

Certificeringen afsluttes med en test på 12 spørgsmål. Der uddeles et certificat til afdelingen, bl.a. med den ansvarlige overlæge og afdelingssygeplejerskes underskrift som dokumentation for deltagelse fra afdelingens side. Certificeringen foregår på små hold med 10-12 deltagere på sygehuset.

 

Produktchef el-kirurgi Mette Strüwing MST@ncnielsen.dk 

 

Kurser

 

Mediplast ncnielsen afholder følgende kurser i efteråret:

 

Sygeplejedage 20. - 21. oktober 2009
 
Tema: Sikkerhed og kvalitet på anæstesi- og intensivafdelinger
 
Vi vil forøge din kompetence i sikkerhed og kvalitet inden for udvalgte emner, der vedrører anæstesi og intensivterapi.
 
Kurset er forbeholdt afdelingssygeplejersker, udviklingssygeplejersker, sygeplejersker og sikkerhedsrepræsentanter på anæstesi- og intensivafdelinger.

 

Klik her for mere information og tilmelding.
        

ERBE service kursus 21. - 22. oktober 2009
 
Kursus i service & vedligehold af el-kirurgiapparater fra ERBE med fokus på ICC, VIO og tilhørende APC apparater.
 
Kurset henvender sig primært til teknisk personale med ansvar for vedligehold af el-kirurgiapparater.

 

Klik her for mere information og tilmelding.
 
Sygeplejedage 10. - 11. november 2009
 
Tema: Infektionskontrol og sikkerhed på operationsgangen
 
Mediplast ncnielsen har endnu engang fornøjelsen at invitere til 'Sygeplejedage' i vores undervisningslokaler i Rødovre.
 
Her vil vi forøge din kompetence i sikkerhed og kvalitet inden for udvalgte emner, der vedrører infektionskontrol og sikkerhed på operationsgangen.
 
Kurset er forbeholdt operationssygeplejersker på alle slags operationsgange. 

    

Klik her for mere information og tilmelding.
 

Udstillinger

 

Mediplast ncnielsen A/S er repræsenteret ved disse udstillinger i efteråret:

 

DMTS årsmøde 22. – 24. september 2009 på Hotel Pejsegården i Brædstrup.

Mediplast ncnielsen A/S vil være på landsmødet på stand nr. 27 med ERBE el-kirurgi og waterjet ERBEJET 2, her vil det bl.a. være muligt at se op prøve ERBEJET 2 på en lever og prøve Hybridkniven på et stykke kylling! Vi har selvfølgelig en VIO 300D med også, så det er muligt at se de forskellige programmer der kan vælges mellem, samt få en snak om mulige opgraderinger soft- og hardware og adaptorer til andre producenters instrumenter. 

 

CRRT årsmøde 30. september 2009 på Hotel Scandic i Alborg.

 

DKCS årsmøde 4. – 6. november 2009 på Hotel Nyborg Strand.
 

FSAIO landskursus 10. – 11. november 2009 på Hotel Comwell i Kolding.

 

 

Hvis du i fremtiden ikke ønsker at modtage vores nyhedsbrev, skal

du blot afmelde det her.

 

Du kan til enhver tid tilmelde dig nyhedsbrevet igen her.

 

Telefon 43 44 40 00  

  Tilbage

   


Mediplast International
Mediplast Sverige
Mediplast Norge
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast A/S | Marielundvej 46E | DK-2730 Herlev | T +45 4344 4000 | F +45 4344 4005