Mediplast A/S | Marielundvej 46E | DK-2730 Herlev | T +45 4344 4000 | F +45 4344 4005
Home
Produkter
Om os...
Kontakt
Søg

 Tilbage  6. marts 2013

Nyt fra Mediplast A/S 
 viden gør en forskel  Nyheder fra Mediplast A/S marts 2013   

Travlt forår

 

Forårets aktiviteter står for døren, og for Mediplast betyder det blandt andre gennemførelse af vore Sygeplejedage og uddannelse af teknikkere i diatermi. Begge kurser tager udgangspunkt i jeres hverdag og vores ønske om at gøre viden tilgængelig for at sikre jer personlig beskyttelse og naturligvis patienterne den bedste behandling.

 

Vores kurser er meget efterspurgte, og vi er stolte over, at vi igen kan konstatere, at vi har ventelister. Dette giver os motivation til at fortsætte denne aktivitet.

 

Sidste år på samme tid skrev vi i vores nyhedsbrev, at Mediplast udvidede sortimentet med operationslejer og lamper. Det har været et lærerigt år med mange aktiviteter, og vi er utroligt stolte af, at vi lige før jul blev valgt som leverandør af operationslejer til hospitalerne i Region Sjælland. Den første store leverance sker i slutningen af marts, og vi glæder os rigtig meget til at se lejerne installeret og til at træne personalet i brug af lejerne.

 

Vil I have viden om vores sortiment eller ønsker at prøve at arbejde med vore lejer, kan I hente information på www.mediplast.dk eller direkte via vores kundeservice på telefon 43 44 40 00.

 

Keld Holm Sørensen
Salgsdirektør
 

Manuel forbehandling af kirurgiske instrumenter 

 

Først fik vi styr på Dampautoklaverne, og nu er vi godt på vej med Instrument Vaskedekontaminatorerne. Validering af de automatiske genbehandlingsmaskiner er ikke længere en uoverskuelig og ukendt opgave for de fleste danske hospitaler.


Tankegangen og arbejdsmetoderne i forbindelse med validering af de automatiserede processer vil vi rigtigt gerne overføre til andre processer i genbehandlingen. Et af områderne er forbehandlingen af kirurgiske instrumenter, som oftest er en manuel proces. Uanset hvor gerne vi ville, så kan vi ikke validere manuel udført arbejde. Det vi kan er at optimere de parametre, som indgår i den manuelle proces.


Til forbehandlingen indgår som regel kemi, der består af vand og detergent eller udelukkende vand. Vælger man at anvende detergent, gælder samme forhold som i de automatiserede processer for at få den optimale effekt – dosering i forhold til vandkvalitet, tid og temperatur. Hvordan kontrolleres disse parametre under rindende vand? Det letteste vil være at lægge instrumenterne ned i et bad, hvor vandtemperatur, vandkvalitet, tiden og detergentdoseringen er kontrolleret. Dette kræver dog, at instrumenterne kan tåle at blive lagt i et bad!


Hvis ikke instrumenterne kan tåle at blive lagt ned i et bad, bliver effekten af forbehandlingen mere usikker. For ikke at tale om den øgede arbejdsbyrde til håndteringsprocessen og øget kontrol med det endelige slutresultat.


Måske kunne nøjagtig økonomisk afregning mellem genbehandlingsenheden og operationsafdelingen for genbehandling af kirurgiske instrumenter styrke operationsafdelingens lyst til at indkøbe mere genbehandlingsvenlige (i form af tolerance overfor automatiserede rengøringsprocesser) instrumenter.
 
Produktchef Dorthe Andresen, dorthe.andresen@mediplast.com 

 

Hvor ofte skal autoklaver valideres?

 

Dette spørgsmål besvares netop i seneste udgave af nyhedsbrevet fra ”Information fra Central Enhed for Infektionshygiejne”:


CEI har modtaget forespørgsel om, hvor ofte autoklaver skal valideres. Den Danske Kvalitetsmodel for sygehuse, 2. version, behandler emnet under ”Procedurer og arbejdsgange ved genbehandling af medicinsk udstyr og tekstiler” (punkt 1.5.4). Formuleringen under trin 3 indebærer således, at organisationen selv fastsætter mål for genbehandling.


CEI anbefaler fortsat, at autoklaver valideres ved installation, samt at der foretages revalidering mindst en gang årligt samt ved væsentlige reparationer eller betydende ændringer i lastemønster. Principperne er som angivet i SSI’s publikation fra 2000: Kvalitetshåndbog for Sterilcentraler, del I-III. Disse principper er senere gengivet i DS 2451-13.


CEI-NYT nr. 124, februar 2013
 

Produktchef Dorthe Andresen, dorthe.andresen@mediplast.com 

 

KIMGUARD® One-Step® SMS sterilemballage får en makeover

 

Fra den 1. marts 2013 vil alle KIMGUARD One-Step sterilemballagekvaliteter (KC100, KC200, KC300, KC400 og KC500) blive 2-farvede. Det ene ark vil forblive den velkendte blå farve og det andet ark vil ændre farve til hvidt.

 

Produktnavnet ændres også til KIMGUARD One-Step Quick Check.

 

Vi har sendt et brev og en konverteringsliste ud til alle vore faste kunder vedrørende dette.


Skulle nogen få brug for en elektronisk konverteringsliste, så kontakt os endelig.

Denne produktændring sker fordi brugerne har efterspurgt dette.

 

Produktændringen giver følgende fordele i dagligdagen på afdelingerne:

 • Den visuelle inspektion for evt. huller får bedre betingelser

 • Lot.nr. bliver tydeligere at se, da det er trykt på den hvide side

 • Den farvede side der vælges til at udgøre yderfarve, kan anvendes til identificering

  (Evt. at blå pakker skal sendes ud af hospitalet og hvide pakker skal forblive på hospitalet).

Det er kun farven på det ane ark, der ændres. Kvaliteten er fuldstændig den samme. Det er også stadig ligegyldigt hvilken side, der vender ind- eller udad. Du behøver derfor ikke ændre rutiner i forhold til brug af KIMGUARD One-Step blå/blå.
 

Produktchef Dorthe Andresen, dorthe.andresen@mediplast.com

 

Syntetiske handsker og allergier 

 

Som opfølgning på at der på danske hospitaler er en spirende trend med at foretrække syntetiske frem for latexhandsker, vivi henvise til 2 spændende artikler om emnet.

 

Den ene artikel fokuserer på en øgning af antallet af handske kemikalieallergikere.

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0536.2012.02054.x/full

 

Den anden artikel er svensk funderet og fortæller grundigt om de forskellige handskekemikalie-testmedier, der findes. Der er desuden fokus på, at handskekemikaliet diphenylguanidine - også forkortet DPG - kan findes i koncentrationer 10 gange større på inder- i forhold til ydersiden af handskerne. Forskellen skyldes coatingen på indersiden.

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cod.12010/abstract
 

 

Produktchef Dorthe Andresen, dorthe.andresen@mediplast.com 

 

Forebyggelse af personskader på operationsafdelinger

 

Skader forårsaget af kanyler og andre skarpe medicinske anordninger er en trussel mod sundheden og sikkerheden for sundhedspersonaler.

 

Ud over at en række nationale retningslinjer og love kræver, at arbejdsgiver beskytter sundhedspersonale mod skader fra skarpe genstande, præciseres det i ”EU-direktivet Prevention of Sharps Injuries (2010/32/EU) fra maj 2010”, som er et direktiv der skal implementeres af alle EU medlemsstater i maj 2013, at der skal iværksættes yderligere beskyttelsestiltag for sundhedspersonale, som er i risiko for at blive udsat for skader fra skarpe genstande.

 

Det betyder, at danske hospitaler skal opnå det sikrest mulige arbejdsmiljø for sundhedspersonale ved at forebygge alle former for medicinske stikuheld. Risikovurderinger skal udføres, og så vidt muligt skal muligheden for at blive udsat for skarpe medicinske genstande helt fjernes.

 

I samarbejde med operationspersonale har en af vores handskeleverandører, Ansell Healthcare, udviklet flere løsninger til mere sikre arbejdsmetoder under navnet SANDEL.

 • Sikkerhedsskalpeller med standardvægt
  - SANDEL® engangsskalpel med vægt: Engangs skalpel med en vægt der svarer til flergangsskalpelhåndtag, knivsblad og mobilt skjold. Skjoldet dækker knivsbladet og forhindrer derved stikuheld.
   
 • Ny-generation sikkerhedsskalpelhåndtag
  - SANDEL® Change-A-Blade®: Engangs skalpelhåndtag med en vægt der svarer til flergangsskalpelhåndtag og indbygget mobilt skjold. Fungerer med alle standard knivsblade.
   
 • Håndfri neutral zone
  - SANDEL® Z-Friction Drape™: Fleksibelt iøjnefaldende sterilt engangs antiskrid-hjælpemiddel, der let og praktisk forhindrer at instrumenter falder ned fra det sterile område.

Hvis du er interesseret i at høre mere om disse sikkerhedsprodukter, er du velkommen til at tage kontakt til os. Du finder også mere information om alle SANDEL produkterne på vores hjemmeside.
 

Produktchef Dorthe Andresen, dorthe.andresen@mediplast.com

 

Hvis mennesker bare havde samme højde!

 

Virkeligheden er, at det har vi ikke, og det kan give nogle udfordringer på bl.a. operationsstuen. Hvis eksempelvis kirurgen og de kirurgiske assistenter har forskellig fysiske højder, har de også forskellige ideelle arbejdshøjder. Det er ligeledes en udfordring dér, hvor arbejdsborde ikke kan ændres i højden, som f.eks. i instrument genbehandlingsafsnittet.

 

Vigtigheden af at kunne udføre sit arbejde under optimale fysiske betingelser er grundigt beskrevet både med hensyn til ens egen sundhed og med hensyn til patientsikkerhed.


Ansell Healthcare har på den baggrund - under SANDEL varemærket - udviklet et fodskammel-system, som både kan stables og sættes i forlængelse af hinanden på en sikker måde.


Systemet består af en designet under- og topskammel. Skamlerne kan leveres enkeltvis, og er der ikke brug for at stable skamlerne, anbefaler vi af hygiejniske årsager, at man udelukkende køber topskamler.


En ekstra fordel ved disse SANDEL fodskamler er, at de er lette at flytte rundt med, mens de står på gulvet (ikke i brug). Fodhuller på siderne af skamlerne gør, at man let kan trække dem rundt, selvom skamlerne vejer ca. 3 kg stykket.
 

Er du interesseret i selv at opleve skamlerne i brug, så kontakt din Mediplast produktspecialist eller Mediplast Kundeservice.
 

 

Produktchef Dorthe Andresen, dorthe.andresen@mediplast.com

 

Nyt og forbedret design på sug med transparente håndtag 

 

Vi har fra vores kunder modtaget forbedringsforslag til, hvordan vores transparente håndtag kan blive endnu bedre. Vi har derfor gennemført disse designforbedringer i produktionsleddet i løbet ef efteråret  2012. Det betyder, at I i løbet af foråret 2013 løbende vil få disse nye håndtag leveret med jeres bestillinger.


Designforbedringerne er:

 • 5 mm længere og  1 mm grovere studs til sugeslangen, hvilket gør, at den passer til flere typer sugeslanger med konisk studs.
 • ”Frostet” studs, som mindsker friktionen ved fjernelse af sugeslangen.
 • Forbedret fæste mellem stål og håndtag mhp. at øge sikkerheden.

Læs mere her!

 

Produktchef Mathias Holmgren, mathias.holmgren@mediplast.com

 

Siegle pneumatisk tragt

 

En “Siegle” pneumatisk tragt består af en øjedel, en ballon og en slange på 45 cm. Øjedelen forbindes til et Mediplast ørespekulum for at kunne indblæse luft via ørespekulumet.

 

Fordelen ved denne pneumatiske tragt er, at den giver et godt udsyn til tromme-hinden via dit mikroskop.

 

Trykket i den eksterne øregang kan varieres ved at trykke let på ballonen, hvorved trommehindens mobilitet kan kontrolleres.

 

Find produktbladet her!

 

Produktchef Mathias Holmgren, mathias.holmgren@mediplast.com
 

Udstillinger

 

Mediplast er i foråret repræsenteret på følgende udstillinger: 

 • ”Foreningen af Sygeplejersker ansat ved Sterilcentraler i Danmark”s årsmøde 27.-28. maj 2013, der finder sted på Byggecentrum i Middelfart.
  Temaet for de genbehandlingsprodukter, vi tager med på standen, vil være: ”Gør det enkelt!”
   
 • Dansk Rhinologisk Forenings Årsmøde 2. - 3. maj 2013 på Hotel Hesselet i Nyborg.

Alle mødedeltagere er mere end velkomne til at besøge vores stand. Vi lover, at der vil være spændende nyt at finde. 

 

 

Hvis du i fremtiden ikke ønsker at modtage vores nyhedsbrev, skal

du blot afmelde det her.

 

Du kan til enhver tid tilmelde dig nyhedsbrevet igen her.

 

Telefon 43 44 40 00  

  Tilbage

   


Mediplast International
Mediplast Sverige
Mediplast Norge
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast A/S | Marielundvej 46E | DK-2730 Herlev | T +45 4344 4000 | F +45 4344 4005