Mediplast A/S | Marielundvej 46E | DK-2730 Herlev | T +45 4344 4000 | F +45 4344 4005
Home
Produkter
Om os...
Kontakt
Søg

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Respiration

 

Respiration dækker over et stort område med en hel vifte af produkter - fra iltkatetre over masker og inhalationsudstyr til respiratorslanger og ventilationsposer.

 

Vi markedsfører et bredt udvalg af egne producerede varer inden for respiration. Nogle produkter fås PVC-fri, og hele respirationsserien er latexfri. Dette har en afgørende betydning for, at din og dine patienters risiko for at udvikle allergi over for disse stoffer reduceres. Det betyder også noget for hvilke affaldsstoffer, der ved nedbrydningen af produkterne belaster det miljø, vi alle er en del af.

 

Vi har produkterne, hvad enten du arbejder med patienter, der engang imellem har behov for ilt eller inhalation, eller du arbejder på intensiv- eller anæsteisafdelingen.

   


Mediplast International
Mediplast Sverige
Mediplast Norge
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast A/S | Marielundvej 46E | DK-2730 Herlev | T +45 4344 4000 | F +45 4344 4005