Mediplast A/S | Marielundvej 46E | DK-2730 Herlev | T +45 4344 4000 | F +45 4344 4005
Home
Produkter
Om os...
Kontakt
Søg

 

Salgs- og leveringsbetingelser

 

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, udvalg, service og leveringer fra Mediplast A/S, også selv om ordregiveren foreskriver andre betingelser i sin ordre. Afvigelser er kun gældende ved skriftlig aftale.

 

Priser

Anførte priser i prislister, tilbud, ordrebekræftelser og fakturaer er excl. moms. Priserne er de på faktureringsdatoen gældende, undtagen hvor fast tidsbegrænset tilbud eller ordrebekræftelse er afgivet.

 

Vi har valgt at fjerne vejledende priser fra vores hjemmeside og henviser derfor til bestilling på e-mail: info.dk@mediplast.com eller telefon: 43 44 40 00 

 

Ekspeditionsgebyr

Leverancer i Danmark (excl. Færøerne og Grønland) leveres frit ved ordrestørrelse på mindst kr. 1.000,- excl. moms. Ved mindre leverancer beregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 85,- excl. moms.

 

Specielt hjemtagne varer – skaffevarer 

Varer, som ikke indgår i Mediplast A/S normale sortiment, hjemtages specielt ifølge ordre. Specielt hjemtagne varer leveres ikke i udvalg og tages ikke retur.

 

Afprøvning

Varer til afprøvning accepteres, når der er særlige begrundelser herfor. Afprøvningstiden er normalt 14 dage eller 30 dage efter aftale. Varer til afprøvning vil enten blive faktureret med returret anført på fakturaen eller udleveret med aftalt afprøvningstid anført på udvalgsnota.


Hvis varen ikke returneres til aftalt tid, betragtes den som købt og vil blive faktureret. Specielle tilpasninger på produktet faktureres altid. Hvis varen returneres, skal det ske franco Mediplast A/S adresse senest sidste dag af den aftalte afprøvningstid.

 

Reklamationer

Ved skader eller mangler skal køberen reklamere overfor Mediplast A/S straks ved modtagelsen.

 

Transportskader

Såfremt der opstår manko eller skade på varen eller dennes emballering under transporten, skal modtageren straks ved påtegning af fragtbrevet eller følgesedlen anmelde dette til transportøren og samtidig informere Mediplast A/S herom.

 

Returnering

Returnering af varer accepteres kun efter forudgående aftale, inden 30 dage fra fakturadato. Returnummer skal vedlægges varen.

 

Returvarer skal være ledsaget af følgeseddel eller faktura, der refererer til den indgående aftale.

 

Kreditering vil kun finde sted, såfremt varen er ubrugt og ubeskadiget samt i original og ubeskadiget emballage. I tilfælde af at varer efter speciel aftale tages retur senere end 30 dage fra fakturadato, vil kreditnotaen automatisk blive reduceret med 25%. Efter 60 dage fra fakturadato tages ingen varer retur. Sterile varer og specielt hjemtagne varer tages ikke retur. Såfremt Mediplast A/S har fejlleveret eller leveret defekte varer, afholder Mediplast A/S fragtomkostningerne.

 

Betaling

Betalingsbetingelserne er 10 dage fra fakturadato, med mindre andet er aftalt i kontrakt eller anden aftale. Efter forfaldsdato tilskrives rente med 1,5 % pr. påbegyndt måned.

 

Garanti

Garanti ydes efter købelovens regler.

 

 

   


Mediplast International
Mediplast Sverige
Mediplast Norge
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast A/S | Marielundvej 46E | DK-2730 Herlev | T +45 4344 4000 | F +45 4344 4005