Mediplast A/S | Marielundvej 46E | DK-2730 Herlev | T +45 4344 4000 | F +45 4344 4005
Home
Produkter
Om os...
Kontakt
Søg

  
  
  
 

Sikkerhedsprodukter 

 

Skader forårsaget af kanyler og andre skarpe medicinske anordninger er en væsentlig trussel mod sundheden og sikkerheden for sundhedspersonaler.

 

Ud over at en række nationale retningslinjer og love kræver, at arbejdsgiver beskytter sundhedspersonale mod skader fra skarpe genstande, præciseres det i EU-direktivet Prevention of Sharps Injuries (2010/32/EU) fra maj 2010, at der skal iværksættes yderligere beskyttelsestiltag for sundhedspersonale, som er i risiko for at blive udsat for skader fra skarpe genstande.

 

Direktivet skal implementeres af alle EU medlemsstater i maj 2013.

 

Det betyder, at danske hospitaler skal opnå det sikrest mulige arbejdsmiljø for sundhedspersonale ved at forebygge alle former for medicinske stikuheld. Risikovurderinger skal udføres, og så vidt muligt skal muligheden for at blive udsat for skarpe medicinske genstande helt fjernes.

 

Mediplast har flere løsninger til mere sikre arbejdsmetoder med henblik på at reducere forekomsten af personskader forårsaget af skarpe genstande.
 

 
 Download information    
pdf Brochure SANDEL juli 2017.pdf 14326 KB 07-08-2017
pdf Rådets Direktiv 2010 32 EU Om forebyggelse af stikskader i Sygehus og Sundhedssektoren.pdf 744 KB 23-10-2012
   


Mediplast International
Mediplast Sverige
Mediplast Norge
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast A/S | Marielundvej 46E | DK-2730 Herlev | T +45 4344 4000 | F +45 4344 4005