Sortimentet inden for neurokirurgi spænder over neurokirurgisk intensiv behandling, neurokirurgisk udstyr samt neurokirurgiske implantater. Sortimentet fremstilles for at tilgodese høj effektivitet og gode behandlingsresultater inden for neurokirurgi. Her findes blandt andet instrumenter og værktøjer til at gennemføre operationer, implantater til at regulere flow og tryk, antibakterielle katetre samt avanceret udstyr til behandling og overvågning af patienter på neurokirurgiske afdelinger.

Neurokirurgisk intensivbehandling

Sortimentet indbefatter monitorering af interkranielt tryk og iltmætning/temperatur samt ekstra ventrikulære drænagesystemer, perforatorer, engangskit til kraniel adgang og ventrikulære katetre. I sortimentet indgår også Bactiseals antibiotika-forberedte katetre for mindsket infektionsrisiko.

Neurokirurgisk udstyr

Verdensførende produkter forbedrer kirurgens arbejde og giver større patientsikkerhed ved tumorkirurgi ved hjælp af Cusa Clarity med dens patenterede soft tissue selection. Med radiofrekvens, RF-generator med bipolare engangspincetter og non-stick-teknologi mindskes patientens vævsskader. Mayfields hovedstøttesystem indgår også i sortimentet.

Neurokirurgiske Implantater

Mediplast tilbyder et komplet sortiment af shunts ved hydrocephalus. Programmerbare, MR-sikre, selvregulerende og forindstillede shunts og tilbehør. Ved duralækage har vi både kollagen og polymer til tætning. Hjerneserviet fra American Surgical Company giver dig valgmuligheder i hvert operationstilfælde. I sortimentet indgår også Bactiseals antibiotika-forberedte katetre til mindsket infektionsrisiko.